A jakie jest Twoje powołanie?

Bóg dał prorokowi Jeremiaszowi Słowo, żeby go przekazał dla Izraela: „Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Oto Ja sprowadzę na to miasto i na wszystkie okoliczne miasta całe to nieszczęście, które im zapowiedziałem, gdyż usztywnili swój kark i nie usłuchali moich słów” (Jer 19:15). Słowa Jeremiasza tak rozgniewały przełożonego świątyni, że związali go i torturowali. Ale pomimo tego cierpienia Jeremiasz nigdy nie zwątpił w swoje powołanie. Wiedział, że otrzymał Słowo od Boga.

Bóg dalej powiedział do Jeremiasza, „Ja zaplanowałem dla ciebie służbę i ty masz budować mój kościół. Chcę, żebyś zasiewał ziarno moich dobrych wiadomości, więc nie martw się; Ja ci dam każde słowo, które masz mówić, dokładnie wtedy, kiedy tego będziesz potrzebował. I nie bój się nigdy ludzi ani niepowodzenia. Pamiętaj, jak długo żyjesz, Ja jestem z tobą. Nie zniechęcaj się, ale powstań w wierze i rób to, co ci poleciłem. Masz jeden wyznaczony cel, aby przekazywać to, co Ja mówię” (Jer 1:9-17).

Jeremiasz mówi nam, „Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust. I rzekł do mnie Pan: Oto wkładam moje słowa w twoje usta” (1:9). Jaki to niesamowity moment w życiu tego człowieka. Jak cudownie wiedzieć, że Bóg położył na Tobie Swoją Rękę, objawił Swoje Myśli i namaścił cię, żebyś mówił w Jego Imieniu. Potem Bóg dodał: „, Nie lękaj się ich, abym Ja nie napełnił cię lękiem przed nimi” (1:17).

Umiłowani! To jest Boże przesłanie dla każdego chrześcijanina, który został przez Niego powołany. On nam mówi, „Nie pozwól, żeby ktoś ciebie załamał! Nie masz powodu, aby się załamywać czy niepokoić. Powiedziałem ci, że Ja jestem z Tobą i nie ma powodu, żebyś się czuł wypalony, albo rezygnował. Bez względu na to jakie trudy znosisz albo jak źle ciebie traktują ludzie, Ja postawiłem wokół ciebie potężne filary i jestem z Tobą, żeby cię wybawić!”.

Dzielę się tym z Tobą, bo wierzę, że jest nas więcej… dużo więcej! Tych, którzy chcą uwierzyć i odpowiedzieć Bogu.

O to się modlę w tym Nowym Roku!