Polityka prywatności strony sklepu:
WWW.ubogacani.pl
(„Sklep”)
Drogi Użytkowniku!
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)

Zarządzanie po ludzku Przemysław Chmielowiec
ul. Wysoka 12B/93, 41-200 Sosnowiec
NIP: 644 325 20 11

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz
poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez
nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem
usług w nim oferowanych.
Cel przetwarzania:
W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Świadczenie usług I produktów oferowanych w Sklepie

 • Realizacja Twoich zamówień

 • Marketing bezpośredni oferowanych usług i produktów, inny niż newsletter

 • Przesyłanie newslettera
  Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej
  zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie,
  zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu
  ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu
  bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach
  analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6
  ust. 1 lit. f RODO)
  Podanie danych:

 • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.
  Skutek niepodania danych:
  W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie

 • brak możliwości korzystania z usług i produktów Sklepu

 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie

 • brak możliwości otrzymywania informacji, w tym o promocjach czy ofertach specjalnych,
  oferowanych w Sklepie
  Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili
  Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

PROFILOWANIE
W ramach Sklepu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj.
dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe.W
przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących
wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób,
będziemy je przeprowadzać tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.Pamiętaj, że zgodę w
każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie
zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA
Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu
podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania
  Twoich danych
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń
  związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w
  przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes

administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w
tym profilowania

 • w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą
certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA
Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora,
  A także:
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  o z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania
  dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
  w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
  o jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim
  marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do
organu nadzorczego.

CIASTECZKA
Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek).
Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia
  Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 • statystycznym
 • marketingowym
 • udostępniania funkcji Sklepu
  Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej
  przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten
  temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie
  wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której
  używasz:
 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer / Microsoft Edge
  Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz wWikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane.
Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
 • podmiot realizujący dostawę towarów
 • hurtownia
 • dostawca płatności
 • biuro księgowe
 • hostingodawca
 • podmiot ułatwiajacy optymalizację Sklepu
 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające
  naszą bieżącą działalność
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np.
  oprogramowanie księgowe)
 • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
 • podmiot zapewniający system mailingowy
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany
  do udostępnienia im danych
 • formularze google

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?
Napisz na adres e-mail:
kontakt@ubogacani.pl