Jesteś nieśmiertelny!

Jezus powiedział do Żydów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki».
Rzekli do Niego Żydzi: «Teraz wiemy, że jesteś opętany, Abraham umarł, i prorocy – a Ty mówisz: „Jeśli ktoś zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki”.
Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kim Ty siebie czynisz?»
Odpowiedział Jezus: «Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: „Jest naszym Bogiem”.
Lecz wy Go nie poznaliście. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale Ja Go znam i słowa Jego zachowuję.
Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień – ujrzał go i ucieszył się».
Na to rzekli do Niego Żydzi: «Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?»
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem».
Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.

Jana 8,51-59.

*Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki, *takimi słowa Ewangelii, Jezus zwraca dzisiaj naszą uwagę na fakt, że jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy … nieśmiertelni. Dlaczego jest nam tak trudno uwierzyć w życie wieczne? Może właśnie dlatego, że patrzymy podobnie jak Żydzi, którzy mówią *Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. *A może czujemy, że jesteśmy niegodni, aby Bóg zwrócił na nas uwagę i nasze poczucie niskiej wartości, które jest w nas zakorzenione bardzo mocno? Dlaczego nie jesteśmy w stanie uwierzyć w Słowa Jezusa? Zastanów się teraz przez chwilę nad dwiema sytuacjami, które przedstawię poniżej.

Wyobraź sobie, że nie ma życia wiecznego i wszystko kończy się z chwilą naszej śmierci tu na ziemi. Co czujesz, mając taką perspektywę? Czy boisz się śmierci? Czy żyjesz z ogromnym strachem, który mówi Ci, że absolutnie wszystko może się skończyć już dziś? Jak wygląda Twoja pewność siebie?

A teraz wróćmy do Ewangelii i perspektywy życia wiecznego, o której mówi Jezus. Co czujesz gdy słyszysz, że jesteś dzieckiem Boga? Co czujesz gdy pomyślisz sobie o perspektywie życia wiecznego w niebie, w którym zło nie istnieje? Czy Twoja pewność siebie rośnie, wraz z takimi myślami? Warto zaufać Jezusowi, ponieważ kto naprawdę to zrobi, nie będzie się bał śmierci, a on sam będzie silny i wolny. Amen.