Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami
i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli».
Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: „Wolni będziecie?”»
Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu.
A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze.
Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni.
Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki.
Co Ja widziałem u mego Ojca, to głoszę; wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca».
W odpowiedzi rzekli do Niego: «Ojcem naszym jest Abraham». Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama.
Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił.
Wy dokonujecie czynów ojca waszego». Rzekli do Niego: «My nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga».
Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał».

Jana 8,31-42.

A Tobie z czym kojarzy się niewola? Dla wielu z nas niewola kojarzy się z brakiem możliwości robienia tego, co się chce. Jezus natomiast mówi nam dzisiaj o niewoli jaką powoduje grzech. Ciekawe jak często myślimy sobie „Ja nie jestem zniewolony, ponieważ robię to, na co mam ochotę”, czy aby na pewno? Skoro tak, to dlaczego tak wielu ludzi nie potrafi uwolnić się od swoich nałogów? Dlaczego tak wielu z nas mówi, że nie potrafi poradzić sobie z używkami i każdego dnia MUSI wypić „tylko piwko”, a weekendu nie wyobraża sobie bez większej imprezy, oczywiście z dużą ilością alkoholu? Dlaczego tak wielu z nas, nie może poradzić sobie z zaprzestaniem oglądania filmów/stron ociekających sexem? Skoro jesteśmy wolni i robimy to co nam się podoba, to dlaczego nasze życie nie wygląda tak, jakbyśmy tego chcieli? Dlatego właśnie Jezus mówi dziś do Żydów Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu.

Dlatego tak ważna jest wiara i więź z Bogiem, który posłał swojego Syna, który już odkupił nasze winy. Dlatego tak ważna jest Spowiedź Święta, ponieważ wyznając nasze grzechy i winy, oddajemy je Bogu, który nam je odpuszcza, dzięki czemu nasze serca się oczyszczają. Zbliżamy się powoli do Świąt Wielkiej Nocy i niech to będzie dobry czas do tego, aby przyjść do Boga i oddać Mu nasze grzechy i słabości, abyśmy z czystym sercem, mogli przystąpić do tego wyjątkowego czasu, który przed nami! Amen.