Jezus Nauczyciel

Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: «Ten prawdziwie jest prorokiem».
Inni mówili: «To jest Mesjasz». «Ale – mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei?
Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid?»
I powstał w tłumie rozłam z Jego powodu.
Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie podniósł na Niego ręki.
Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: «Czemu Go nie pojmaliście?»
Strażnicy odpowiedzieli: «Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek».
Odpowiedzieli im faryzeusze: «Czyż i wy daliście się zwieść?
Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w Niego?
A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty».
Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego:
«Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co on czyni?»
Odpowiedzieli mu: «Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei».
I rozeszli się – każdy do swego domu.

Jana 7,40-53.

W czasach Jezusa, podobnie jak dzisiaj było wielu nauczycieli, osób głoszących swoje poglądy i przekonania. Dzisiaj mamy mentorów, nauczycieli, mędrców, trenerów, którzy również głoszą swoje przekonania, wartości, swoją wiedzę, a my chcemy się na nich wzorować i nie ma w tym nic złego jeżeli … . No właśnie, chcę abyście mnie dobrze zrozumieli, bardzo dobrze jest słuchać osób, które doszły tam gdzie my chcemy dojść, jednakże należy pamiętać o tym, że naszym największym nauczycielem i osobą na której powinniśmy się wzorować jest Jezus Chrystus.

W Ewangelii czytamy *Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek. *Nauka zawarta w Piśmie Świętym jest jedyna, niepowtarzalna i tak dobra dla człowieka, że aż trudno nie uznać jej za najlepszą duchowość, jeśli się ją dobrze zna. Pismo uczy nas postawy pełnej dobra i miłości, pokazuje nam drogę jaką przebył Jezus Chrystus tutaj na ziemi, a my jako osoby wierzące, dążymy (a przynajmniej powinniśmy) do Jego niedoścignionej postawy. U podstaw głębokiej wiary w Chrystusa jako Boga jest dogłębne poznanie Go. I na tym przede wszystkim powinna polegać modlitwa: na poznawaniu Chrystusa.

Zastanów się dzisiaj proszę, czy Twoim największym nauczycielem jest Jezus? A może tak zapatrzyłeś się w swojego mentora na ziemi, że on sam stał się dla Ciebie bogiem? Źródłem niekończącej się wiedzy, prawdy i miłości jest Pismo Święte, które czytane z wiarą, przybliża nas do samego Boga. Amen.