Nasze świadectwo

Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi mieli zamiar Go zabić.
A zbliżało się żydowskie Święto Namiotów.
Kiedy zaś bracia Jego udali się na święto, wówczas poszedł i On, jednakże nie jawnie, lecz skrycie.
Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: «Czyż to nie jest Ten, którego usiłują zabić?
A oto jawnie przemawia i nic Mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że On jest Mesjaszem?
Przecież my wiemy, skąd On pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest».
A Jezus, ucząc w świątyni, zawołał tymi słowami: «I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie; lecz prawdziwy jest Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie.
Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał».
Zamierzali więc Go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki, ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła.

Jana 7,1-2.10.25-30.

*Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie; lecz prawdziwy jest Ten, który Mnie posłał … . *Czy zwróciliście uwagę, że Jezus zawsze wskazuje na swojego Ojca? On przyszedł na nasz świat, ponieważ Jego Ojciec Go posłał. On głosił Słowo, które dostał od Ojca. Miał do wykonania zadanie, które również dostał od Ojca. Jezus nie czyni nic na swoją chwałę, tylko na chwałę swojego Ojca. To niesamowite!

A jak my czynimy? Robimy coś, ponieważ … chcemy być zauważeni, chcemy, aby było o nas głośno, chcemy być docenieni … robimy wiele, aby pokazać swoją wyjątkowość i wartość. Zapominając o tym, że Ojciec posłał swojego Syna, a On następnie posłał Apostołów, aby kontynuowali dzieło jakim jest głoszenie Słowa Bożego. Dzisiejszymi Apostołami jesteśmy my sami. W pierwszym Liście do Koryntian czytamy Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym względem nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. (1 Kor. 31-33)

Pamiętajmy o tym, że nasza codzienność ma przybliżać innych do Boga, a to wszystko co robimy, róbmy na chwałę Bożą, a nie swoją! Amen.