Prawo Jezusa

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.
Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”.

Mateusza 5,17-19.

Wiele osób uważało, że przyjście Jezusa, spowoduje całkowite odejście od tego, co głosił Mojżesz. Natomiast gdy bardziej wczytamy się w Ewangelię i przeczytamy jej dalszy fragment, to dojdziemy do wniosku, że Jezus nie neguje Prawa, natomiast stawia wobec swoich uczniów (i nas) większe wymagania.

Dla przykładu, nakaz „nie zabijaj!” Jezus poszerza o błogosławieństwo dotyczące cichości, pokoju i miłosierdzia: nie należy się również gniewać ani znieważać bliźnich; pojednanie z Bogiem zakłada przebaczenie bliźniemu. Szóste przykazanie Dekalogu „nie cudzołóż!” Jezus poszerza o błogosławieństwo czystego serca: nie patrz pożądliwie! Nie chodzi więc tylko o czyny, ale również o czystość oczu i serc: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.

Różnych reakcji doświadczamy również gdy czytamy: *Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je … I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją. * Oczywiście Jezus nie zachęca nas do samookaleczenia, ale używa tutaj hiperboli (umyślnej przesady), abyśmy podjęli radykalną walkę i użyli wszystkich możliwości do tego, aby pokonać grzech, który nas zniewolił.

Zastanów się dzisiaj proszę nad tym czy znasz przykazania i jak nimi żyjesz? Czy potrafisz wybaczyć i pojednać się z bliźnim? Jak patrzysz na mężczyzn i kobiety? Czy traktujesz drugiego człowieka przedmiotowo, a może patrzysz pożądliwie? Jak Ja sam realizuje Boży plan w moim życiu i jak wykorzystuje te talenty, które dostałem od Boga? Jak wygląda moje życie rodzinne? Pamiętajmy słowa Jezusa kończące dzisiejszą Ewangelię, który mówi *kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. *Amen.