Winnica Pana

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.
Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny.
Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali.
Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili.
W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna.
Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”.
Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili.
Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?»
Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze».
Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”.
Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce».
Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi.
Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka.

Mateusza 21,33-43.45-46.

Bardzo podoba mi się w dzisiejszym fragmencie Ewangelii werset, w którym czytamy *Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. *Przeważnie po przypowieściach Jezusa, panuje ogólne niezrozumienie Jego słów, a w tym wypadku jest dokładnie odwrotnie. Jezus poprzez przypowieść o winnicy pokazał, że przywódcy religijni pobłądzili, rozbili się w zetknięciu z Jezusem. Mesjasz okazał się kimś innym, niż ten oczekiwany przez nich. Postanowili zabić kogoś, kto nie daje powodu do utrzymania ich iluzorycznej władzy. Jezus, jako „kamień węgielny” lub „głowica węgła” nowej świątyni, zagraża budowniczym dawnej żydowskiej arystokracji.

Podobnie jak rolnicy, którym gospodarz oddał w dzierżawę swoją winnicę, przywłaszczyli ją sobie, tak Arcykapłani i faryzeusze, którzy zostali wyznaczeni przez Boga jedynie do nadzorowania Jego winnicy, która symbolizuje Izrael, zaczęli uważać się za przywódców religijnych narodu wybranego.

Czy my również nie działamy w podobny sposób i nie przywłaszczamy sobie czegoś, abyś zbierać więcej korzyści, pochwał, aby zdobyć większą władzę czy poważanie w towarzystwie? Pamiętajmy, że** my również jesteśmy zarządcami tych wszystkich dóbr, które Jezus nam podarował tutaj na ziemi. Jesteśmy tylko zarządcami, ale niestety często o tym zapominamy i zachowujemy się tak, jakby wszystko to była nasza zasługa i przywłaszczamy sobie dzieło samego Boga!** Pomyślmy dziś o tym i zastanówmy się czy dobrze zarządzamy winnicą, którą otrzymaliśmy w opiekę, od naszego Ojca. Amen.