/ Jezus

Kto rządzi w kościele?

Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich:
«Oto idziemy do Jerozolimy: tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć
i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie».
Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła.
On ją zapytał: «Czego pragniesz?» Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».
Odpowiadając Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?» Odpowiedzieli Mu: «Możemy».
On rzekł do nich: «Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował».
Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci.
A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę.
Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą.
A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym,
na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu».

Mateusza 20,17-28.

Dzisiejsza Ewangelia po raz kolejny pokazuje nam, że pomimo iż od jej powstania minęło 2000 lat, to jej treść jest bardzo, ale to bardzo aktualna! Kto z was spotkał się z sytuacją, w której ktoś (a może ty sam) chciał „ugrać” dla siebie więcej, mając możliwość przebywania z kimś kto ma władzę? To niesamowite, ponieważ w pracy cały czas można spotkać się z sytuacjami, w których staramy się przypodobać właścicielowi firmy lub np. kierownikowi. Również gdy wiemy, że nasz kolega, ma znajomości, a my akurat czegoś potrzebujemy, to również staramy się bardziej niż zwykle, aby nas polubił i polecił innym.

Dokładnie to samo zrobiła dzisiaj matka synów Zebedeusza, która chciała, aby jej synowie mieli „lepszą pozycję” u samego Jezusa! Wydawać by się mogło, że władzę mają osoby, które są postawione na wysokich stanowiskach. Jednak dotyczy to tylko i wyłącznie władzy ziemskiej. Jednak zauważmy, że decydujący wpływ na to, jak wygląda nasza wiara i nasz kościół, mamy my sami, a nie władze kościelne. Oczywiście pod względem administracyjnym decydują władze kościoła, ale tak jak pisałem wcześniej, jest to władza ziemska. To my prawdziwie naśladując Jezusa i dążąc do świętości mamy największy wpływ na to, jak wygląda nasz kościół, na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.

Zastanów się dzisiaj czy naśladując Jezusa, dążysz do bycia świętym i służysz innym, czy też interesuje Cię władza ziemska, dla której jesteś w stanie, przez chwilę się poświęcić, aby tą władzę zdobyć? Niech towarzyszą nam dzisiaj słowa  Jezusa *kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. *Amen.

Kto rządzi w kościele?
Share this