Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj!», a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi.
A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: «Raka», podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: «Bezbożniku», podlega karze piekła ognistego.
Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie,
zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj.
Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia.
Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza».

Mateusza 5,20-26.

Jakbyś dzisiaj odpowiedział na pytanie: *myślisz, że aktualnie żyjesz takim życiem, że na pewno wejdziesz do niebie? *To ciekawe, że wielu z nas uważa, że żyjąc spokojnym życiem, w którym nikomu nie wyrządzamy nic złego, chodząc co niedzielę na Mszę Świętą i będąc w głębi duszy dobrym człowiekiem, na pewno wejdzie do nieba. Sam kiedyś dokładnie tak myślałem, uważając, że to wystarczy.

Natomiast im bardziej zgłębiam wiarę, poprzez np Pismo Święte zauważam, w jakim wielkim błędzie byłem! Chrześcijaństwo polega na odważnym głoszeniu Słowa Bożego, na mówieniu o Jezusie nie tylko naszym najbliższym, ale … każdemu kogo spotykamy w naszej codzienności! Nasza postawa ma świadczyć o naszej wierze. W zeszłą sobotę na pierwszym spotkaniu kursu Alpha, o którym już wspominałem w jednym z wpisów, usłyszeliśmy z Żoną coś bardzo miłego. Mianowicie jedna z osób siedząca przy naszym stole powiedziała mniej więcej tak: „od razu widać, że żyjecie wiarą, ponieważ uśmiech wasz zaczyna się tutaj (pokazał palcem na swojej twarzy miejsce między lewym uchem, a lewym okiem), a kończy się tutaj (pokazując to samo miejsce po drugiej stronie swojej twarzy). I wiecie co? To nie była nasza chwilowa dobra mina z okazji pierwszego spotkania w ramach kursu Alpha, ale my z Żoną mamy taką postawę na co dzień! Czy z racji tego na pewno wejdziemy do niebie? Nie wiem, ale każdego dnia, odważnie idziemy przez naszą codzienność i na pewno nie szukamy w niej tzw. „świętego spokoju”, tylko odważnie podążamy tam gdzie posyła nas sam Bóg!

Jezus dziś zwraca nam uwagę, że chodzi o to, abyśmy byli dobrzy „od wewnątrz”, tak naprawdę, i aby dobro było naszym autentycznym sposobem istnienia. Kto takim chce być, ten nie waży czy jeszcze popełnia grzech lekki, czy też może już popełnia grzech ciężki – unika grzechu w każdej postaci. Trzymajmy się Jezusa, uczmy się żyć od Niego, a na pewno staniemy się naprawdę dobrzy. Amen.