Jezus powiedział do swoich uczniów: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.
Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.
Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień?
Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża?
Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą.
Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków”.

Mateusza 7,7-12.

Kluczowym zdaniem dzisiejszej Ewangelii są słowa Jezusa: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam„. Jak często prosisz Boga o pomoc, wsparcie lub Ducha Świętego? Czy prosząc Go mówisz „niech będzie wola Twoja czy raczej patrzysz na Boga jak na złotą rybkę, która spełni każde Twoje życzenie? Zastanawiałeś się kiedyś dlaczego Bóg nie spełnia każdej naszej prośby i to najlepiej od razu? Jeżeli tak by było, oznaczało by to ni mniej ni więcej, że my rządzimy na tym świecie, a tak przecież nie jest.

Prosząc Boga, otwieramy się na Niego, a dodając jednocześnie „niech będzie wola Twoja”, dajemy świadectwo wiary, że plan Boga, a nie mój jest najlepszy. Prośby słane do Jezusa sprawiają, że kołaczemy do Jego drzwi, mając wielką chęć i potrzebę spotkania się z Nim. Dlatego posyłajmy do Boga nasze prośby, rozmawiajmy z Nim jak najczęściej i módlmy się o Ducha Świętego, który jest nam tutaj na ziemi najbardziej potrzebny. Amen.