Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza.
Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.
Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.
Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz”.

Łk. 11,29-32

Pod stwierdzeniem „znak Jonasza” kryje się Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa. Jeśli ktoś wierzy w Jezusa i uznaje Go za swego Pana i Zbawiciela, musi doświadczyć tego znaku. Tylko ten znak, pokazuje w pełni czytelnie kim jest Jezus, a inne znaki są niepełne, albo możliwe do podrobienia.

Co Jezus ma na myśli mówiąc *To plemię jest plemieniem przewrotnym? *Tymi słowami zwraca się do ludzi, którzy mówią, że uwierzą, ale dopiero gdy zobaczą znak oraz do tych, którzy widzieli już cuda, ale nadal nie uwierzyli. Na końcu ziemskiego życia Jezusa ludzie doświadczą jeszcze jednego wielkiego znaku – znaku Jonasza, który oznacza śmierć a potem zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Czy ten znak, którego w absolutnie żaden sposób nie da się podrobić, ludzie uwierzą? Patrząc na dzisiejsze czasy niestety dobrze znamy odpowiedź.

Do naprawdę głębokiej wiary w Jezusa prowadzi doświadczenie „znaku Jonasza”, ale potrzebna jest też pewna wrażliwość – poszukiwanie Miłości prawdziwej i czystej. Czy My darzymy Boga taką właśnie miłością? Zastanówmy się dzisiaj, przy tym niełatwym fragmencie Ewangelii, co dla nas oznacza znak Jonasza? Amen.