Jezus powiedział do swoich uczniów: „Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani.
Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, który jesteś w niebie: niech się święci Twoje imię!
Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie.
Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj;
i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.
Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski.
Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień”.

Mateusza 6,7-15.

Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o dwóch fundamentalnych kwestiach, związanych z naszą wiarą. Czytamy w niej o modlitwie oraz o przebaczeniu. Kiedy się modlimy, możemy prosić o wiele rzeczy, ale z tymi prośbami musi łączyć się gotowość pełnienia woli Boga i przebaczenie tym, którzy nas skrzywdzili. Zresztą te dwie sprawy są wielkim darem Boga. Kto jest zdolny godzić się z wolą Boga i przebaczać, ten jest bardzo bogaty. A jest to bogactwo największe, bo duchowe, czyli niezniszczalne.

Nie wiem jak wy, ale Ja na początkach moich modlitw wychodziłem z założenie, że im dłuższa modlitwa tym lepsza. Jeśli chodzi natomiast o przebaczenie, to nadal mam z tym spory problem i nie ukrywam, że gdy już wydaje mi się, że wybaczyłem, to wszystko się zmienia, gdy ta konkretna osoba znów, pisząc kolokwialnie „nawali”. Dla mnie wybaczenie jest czymś naprawdę trudnym i ciągle się tego uczę. Dlatego też bardzo mocno wybrzmiewają u mnie dzisiejsze słowa Jezusa  Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.

A jak wygląda Twoja modlitwa? Czy prosząc Boga o pomoc w konkretnej kwestii, jesteś jednocześnie otwarty na pomoc ze strony Boga w inny sposób, aniżeli sam tego oczekujesz? Czy potrafisz tak naprawdę przebaczyć komuś jego błędy i słabości? Pochodź dziś proszę z tymi pytaniami i powalcz o swoją wewnętrzną przemianę, ponieważ tylko Bóg wie co jest dla nas najlepsze i słowami Ewangelii, każdego dnia prowadzi nas i zachęca do jeszcze szerszego otwarcia naszego serca. Amen