Jezus powiedział do swoich uczniów: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».
Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje.
Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa.
Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?»

** Łukasza 9,22-25.**

Dzisiejsza Ewangelia po raz kolejny pokazuje nam, jak ważne jest nasze życie wewnętrzne i dbanie i swoją duszę. Najlepiej ten obraz ukazuje zdanie *Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? *Myślę, że każdy z nas wiele razy widział osoby, którym pod względem materialnym niczego nie brakowało, a jednak gdy patrzyło się na nie, to widać było u nich wielki smutek i samotność. Często zazdrościmy ludziom bogatym materialnie, a czy tak samo zazdrościmy ludziom, którzy swoje życie emocjonalne i duchowe mają poukładane?

Jezus mówi nam również, abyśmy się nie wstydzili naszej wiary i dumnie głosili Słowo Boże. Podążanie za Jezusem jest trudne, ale na końcu tej drogi jest życie wieczne. Każdy z nas ma swój krzyż. Nie jest on karą za coś, ale ważnym elementem drogi do Nieba. Bez krzyża nie ma wzrostu w Miłości, czyli w umiejętności życia w Niebie.

**Pomyśl dziś proszę jak Ty dbasz o swoją duszę? **Czy wstydzisz się swojej wiary, a może z dumą podążasz za Jezusem i niesiesz swój krzyż? Wszystko czego potrzebujemy do szczęśliwego i pełnego życia jest w Piśmie Świętym, dlatego czytajmy je regularnie, aby być coraz bliżej Boga. Amen.