/ droga

Droga za Jezusem

Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą».
Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól
z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym».
Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».

Marka 10,28-31.

Dlaczego Ty chcesz iść za Jezusem? Co Cię motywuje na tej drodze? Piotr w dzisiejszej Ewangelii mówi Jezusowi, ile dla Niego poświęcili Jego uczniowie. Oczywiście pójście za Jezusem daje mnóstwo korzyści, natomiast jeżeli stracimy z pola widzenia samą drogę i jej misję, a skupimy się tylko na korzyściach z niej płynących wówczas będziemy tymi, o których Jezus mówi: Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.

Dzisiejsza Ewangelia jest bardzo jasna, tak więc pytanie, które dziś Jezus nam zadaje jest również oczywiste – dlaczego idziesz za Mną? Zastanów się dziś proszę nad tym pytaniem i powiedz na modlitwie Jezusowi, dlaczego pragniesz Jego miłości i chcesz podążać Jego drogą. Amen.

Droga za Jezusem
Share this