Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego.
A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże.
Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego».
I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

Marka 10,13-16.

W dzisiejszej Ewangelii czytamy o dzieciach, które były przynoszone do Jezusa, aby ich dotknął. Jezus mówi do nas * Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. *Co to dla nas oznacza?

Zastanówmy się na początku jakimi cechami charakteryzują się dzieci? Myślę, że nieraz doświadczyliśmy szczerości dzieci i ich prostolinijności, która dorosłych wprawiła z lekkie zakłopotanie. Dodatkowo dzieci nie żyją według stereotypów i zadają dużo pytań, ponieważ są bardzo ciekawe świata i tego jak on działa. Dzieci również są nieufne wobec obcych, natomiast gdy już kogoś bliżej poznają, ufają mu bezgranicznie. Każdy z nas kiedyś był dzieckiem, ale część z nas już chyba o tym nie pamięta, przez co często brak nam cierpliwości do dzieci i nie rozumiemy oraz nie chcemy poznać ich świata. Jezus dzisiaj chce nam powiedzieć, że może i już jesteśmy dorośli, ale nie jest to równoznaczne z dojrzałością do życia w Królestwie Niebieskim.

Dla dzieci świat ziemski jest jedną wielką zagadką, dlatego pytają, próbują różnych rzeczy, nie patrzą na nikogo z góry. Dla nas takim „światem” jest Królestwo Niebieskie, dlatego pytajmy Boga o nie, próbujmy różnych możliwości jakimi jest modlitwa, Msza Święta, pokuta, Pismo Święte, aby być bliżej Boga i Królestwa Niebieskiego. Bądźmy jak dzieci, które były przynoszone do Jezusa, aby On je dotknął. Amen!