/ Ewangelia

Wyrwij się od grzechu!

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.
A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze.
Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją;
lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony.
I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia,
niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła.
Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła,
gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie».
Bo każdy ogniem będzie posolony.
Dobra jest sól; lecz jeśli sól smak utraci, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą».

Marka 9,41-50.

Gdyby ktoś wziął pierwszy raz do ręki Pismo Święte i otworzył na tym fragmencie, pewnie nieźle by się przeraził! Jednak znając cały kontekst Ewangelii i nauki Jezusa wiemy, że oczywiście Jezus nie chce abyśmy się okaleczali, tylko odcinali od grzechu.

Jeżeli przebywasz w towarzystwie osób, które namawiają Cię do złego, nie powodują twojego rozwoju i ciągnął Cię w dół, zmień towarzystwo i odetnij się od nich. Jeżeli twoje ręce są powodem grzechu i chcesz posiadać jak najwięcej tylko dla siebie, odetnij się od grzechu i np. zacznij dzielić się z innymi swoimi dobrami. Jeżeli Twoje oko jest powodem do grzechu i sprawia, że chcesz widzieć zbyt dużo, odetnij się od grzechu i sprawdź, co tak naprawdę ważnego Ci umyka, a czego nie dostrzegasz. Gdy używki są Ci sposobem na ucieczkę od problemów, odetnij się od nich i poproś Boga o pomoc. Gdy czujesz, że Twoje nogi niosą Cię tam, gdzie „spotykasz się” z grzechem, zmień swoje ścieżki.

Do tego Jezus nas dzisiaj zachęca, abyśmy nie dali się pokonać grzechowi i mogli wykorzystać w pełni te wszystkie talenty, które On w nas zasiał. Jeżeli ktoś uważa, że Ewangelia zachęca nas do niszczenia samych siebie, niestety nie poznał nauki Ewangelii. Jezus nawołuje nas do odcięcia się od tego, co nas wiąże i zniewala oraz do pójścia za Nim. Tak więc, *Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą. *Amen.

Wyrwij się od grzechu!
Share this