/ dusz

Moja dusza

Jezus przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.
Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.
Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić?
Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę?
Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi».
Mówił także do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy».

Marka 8,34-38

Dzisiejsza Ewangelia po raz kolejny pokazuje nam, jak ważne jest nasze życie wewnętrzne i dbanie i swoją duszę. Najlepiej ten obraz ukazuje zdanie *Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? *Myślę, że każdy z nas wiele razy widział osoby, którym pod względem materialnym niczego nie brakowało, a jednak gdy patrzyło się na nie, to widać było u nich wielki smutek i samotność. Często zazdrościmy ludziom bogatym materialnie, a czy tak samo zazdrościmy ludziom, którzy swoje życie emocjonalne i duchowe mają poukładane?

Jezus mówi nam również, abyśmy się nie wstydzili naszej wiary i dumnie głosili Słowo Boże. Ja kiedyś nie przyznawałem się do wiary, do modlitwy, do tego, że chodzę do kościoła, ponieważ zwyczajnie, bałem się reakcji innych osób – niewierzących. Dziś całkowicie się to zmieniło, co widać między innymi we wpisach, które codziennie do was pisze nt. Słowa Bożego. Wierzę mocno w to, że choć u kilku osób spowodują one refleksje i zbliżają do Boga.

Pomyśl dziś proszę jak Ty dbasz o swoją duszę i czy wstydzisz się swojej wiary? Wszystko czego potrzebujemy do szczęśliwego i pełnego życia jest w Piśmie Świętym, dlatego czytajmy je regularnie, aby być coraz bliżej Boga. Amen.

Moja dusza
Share this