Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku.
On zaś westchnął głęboko w duszy i rzekł: «Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu».
I zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę.

Marka 8,11-13.

Co według Ciebie powinien zrobić Jezus, abyś prawdziwie uwierzył w Jego miłość? Sam doskonale wiem jak to jest wątpić lub wręcz nie wierzyć. Bardzo często swego czasu, zdarzało mi się wypowiadać słowa „*Boże jeżeli jesteś i Ci na mnie zależy, to pomożesz mi w …”, *albo „*Jezu skoro jesteś, to dlaczego nie mam …”. *Teraz wiem, że jest to nic innego jak wystawianie Boga na próbę!

Jeśli chodzi o postać z Biblii, która wystawiała Boga na próbę, to według mnie niedoścignionym „wzorem” jest Gedeon. W Księdze Sędziów 6, 36-40 czytamy *Rzekł więc Gedeon do Boga: Jeżeli naprawdę chcesz przeze mnie wybawić Izraela, jak to powiedziałeś, pozwól, że położę runo wełny na klepisku; jeżeli rosa spadnie tylko na runo, a cała ziemia dokoła będzie sucha, będę wiedział, że wybawisz Izraela przeze mnie, jak powiedziałeś.Tak uczynił. Kiedy rano wstał i ścisnął wilgotne runo, wycisnął z runa pełną czaszę wody. I rzekł Gedeon do Boga: Nie gniewaj się na mnie, jeżeli przemówię jeszcze raz do ciebie. Pozwól, że jeszcze raz powtórzę doświadczenie z runem: niech rano będzie suche tylko samo runo, a niech na ziemi dokoła będzie rosa. I Bóg sprawił to tej nocy: samo runo pozostało suche, a na ziemi była rosa. *

Nie bądź jak Gedeon, który mimo, że Bóg dał mu dokładnie taki znak jaki chciał, to jeszcze postanowił raz wystawić Boga na próbę! Czyż dla nas nie jest wystarczające to, o czym czytamy w Piśmie Świętym? Czyż nie jest dla nas wystarczające to, że Jezus naprawdę chodził po tej ziemi, a na końcu tej wędrówki … oddał za nas swoje życie?! Bóg mówi do nas językiem miłości i jeżeli my tego języka nie znamy, to nigdy nie będziemy w stanie odczytać Jego znaków. Natomiast gdy tylko my zaczniemy posługiwać się językiem miłości, od razu zaczniemy dostrzegać ogromne zmiany w naszym życiu. Amen.