Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumiejcie!
Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym.
Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha».
Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali Go o tę przypowieść.
Odpowiedział im: «I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może uczynić go nieczystym;
bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka, i zostaje wydalone na zewnątrz». Tak uznał wszystkie potrawy za czyste.
I mówił dalej: «Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym.
Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa,
cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota.
Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym».

Marka 7,14-23.

Według mnie dzisiejsza Ewangelia powinna być czytana każdego dnia zaraz po przebudzeniu się! Dlaczego? Każdy z nas, jeżeli nie zawsze, to bardzo często szuka usprawiedliwienia „na zewnątrz” czyli pisząc wprost mówimy *to nie ja, to on tego nie dopilnował / to ona zapomniała / to brat nie wykonał swojej pracy / to Żona … / to szef … / to Kasia/Tomek/Sławek/Estera. *Uwielbiamy zrzucać winę na innych, a nie cierpimy przyznawać się do naszych błędów, zaniedbań czy słabości.

A Jezus mówi do nas dzisiaj *Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. *Ktoś może powiedzieć, że wpływ na nas ma nasze otoczenie i rzeczywiście tak jest, natomiast **jeśli ulegamy wpływowi otoczenia to oznacza, że nie jesteśmy wolni i że swoje istnienie budujemy na ludziach, a nie na Bogu. *Jezus mówi nam dziś bardzo wyraźnie: *
Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym.
Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa,
cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota.
Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym
.

Zastanów się dzisiaj proszę, dlaczego Ty podejmujesz takie, a nie inne decyzje? Czym kierujesz się w swoim działaniu? Czy jest to twoja wiara i chęć czynienia dobra, czy też chcesz zaspokoić swoje ego poprzez nierząd, chciwość czy podstęp? Jezus dał nam wolną wolę, więc wykorzystujmy ją w pełni i nie obarczajmy winą za nasze porażki innych, tylko weźmy odpowiedzialność na nasze działania. Amen!