Sporo czasu wraz z Przemkiem przeznaczamy, aby przygotować się do bycia rodzicem. Gdy byliśmy narzeczonymi sporo rozmawialiśmy o wspólnym życiu, małżeństwie, rodzicielstwie, jeździliśmy na rekolekcje, czytaliśmy książki, byliśmy na kursie NPR i wiele wiele innych. Dziś podobnie w odniesieniu do naszego nienarodzonego jeszcze Synka chcemy otoczyć Go modlitwą, dać Mu to co każdy rodzic chce – wszystko, co najlepsze!

Właśnie w tym kontekście powstało te 10 zasad do których chcemy wracać, bo wiemy że jak wiadomo do czego się dąży to – z Bożą pomocą – się to osiąga. Dzielimy się tym dla wspólnego ubogacenia i ku inspiracji.

  1. Nauczyć Dzieci kochać Boga całym sercem i umysłem
  2. Nauczyć Dzieci mieć otwarte i chętne do pomocy serce – pokazując siebie za przykład
  3. Uczyć Dzieci cytatów z Biblii oraz rozmawiać na temat życia wiarą w codzienności
  4. Modlić się z Dziećmi i za Dzieci
  5. Prosić Boga o pomoc w walce ze złością, która może zniszczyć relację z Dziećmi
  6. Chwalić Dzieci 10 razy częściej niż je krytykować
  7. Kochać Męża/Żonę – to wzór relacji międzyludzkich!
  8. Pamiętać, że Dzieci nie mają mojej wiedzy i doświadczenia, więc mogą popełniać błędy
  9. Rozmawiać i być w życiu Dzieci, w tym co na Nich ważne
  10. Przepraszać, bo jesteśmy tylko słabymi ludźmi, którzy będą popełniali błędy mimo, że zapału nam nie brak

Boże, daj wszystkim Rodzicom Twojego Ducha, bo tylko TY jesteś w stanie naprawić wszystkie nasze wtopy w tej trudnej sztuce bycia Rodzicem.