Marka 16,15-18.
Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą;
węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».

Dzisiejsza Ewangelia przytacza nam słowa Jezusa, które brzmią bardzo mocno, a mianowicie *Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. *Chciałbym się skupić na drugiej części tej wypowiedzi, a mianowicie czy Jezus potępia tych, którzy w Niego nie uwierzą? Zdecydowanie NIE! Jezus nikogo nie potępia, natomiast ludzie, którzy nie uwierzyli w Jego miłość, sami siebie potępiają oraz innych.

Jeżeli człowiek polega tylko na sobie, to w pewnym momencie upadnie i nie będzie miał na kim się oprzeć, ponieważ liczy tylko na siebie. Potem pojawia się frustracja, żal do innych oraz do … Boga, a następnie całe mnóstwo żalu i złości, które ciągną człowieka w dół, a on sam, zaczyna „dzielić się” tym z innymi. Gdy wierzymy, że Bóg się nami opiekuje i nas prowadzi, to w analogicznej sytuacji mówimy, że Bóg ma dla nas inny lepszy plan i zamiast wylewać żal na siebie i innych, skupiamy się na wnioskach, aby móc pójść dalej. Oczywiście nie twierdzę, że tak jest zawsze oraz, że katolicy zawsze mają takie podejście, ponieważ często nie mają … niestety. Jednak jeżeli naprawdę ufamy, że plan Boga, a nie nasz, jest dla nas najlepszy, wówczas patrzymy na nasze niepowodzenia również przez pryzmat troski Bożej.

Kto jednak uwierzy w miłość Boga i będzie ją rozdawał innym, ten będzie wyrzucać złe duchy, najpierw z siebie, potem też z innych. I ludzie będą próbowali go „otruć” egoizmem lub nienawiścią, ale im się to nie uda. Tak więc zaufaj Bogu i oddaj mu swoje życie, a poznasz prawdziwy smak miłości i szczęścia, które zaowocuje życiem pełnym tutaj na ziemi, a następnie życiem wiecznym w niebie. Amen.