Jezus powołuje Ciebie!

Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego.
I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki,
i by mieli władzę wypędzać złe duchy.
Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr;
dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu;
dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego
i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

Marka 3,13-19.

Dziś wyjątkowo na początku … mam do Ciebie prośbę. Przeczytaj raz jeszcze dzisiejszą Ewangelię, ale w miejsce Dwunastu wymień siebie i swoją rodzinę, dla przykładu *ustanowił więc Dwunastu *Przemka syna Krzysztofa, jego brata Łukasza, jego dziadka Zygmunta itd. Być może wyda Ci się to dziwne, ale moim celem jest, abyś zwrócił uwagę na to, że Jezus dzisiaj powołuje Ciebie i całą Twoją rodzinę! On powołuje każdego z nas! A do czego powołuje nas w pierwszej kolejności? Jezus chce przede wszystkim, abyśmy Mu towarzyszyli.

Któż z nas nie chciałby mieć mocy wypędzania złych duchów lub uzdrawiania? Któż z nas nie chciałby posiąść umiejętności czytania w myślach? Gdyby to było na pierwszym miejscu przy powołaniach Jezusa, myślę że o wiele więcej osób byłoby chętnych. Jezus natomiast powołuje Dwunastu i chce, aby mu towarzyszyli. Wiemy, że drogi, którymi podąża są trudne, wymagające i niewygodne, a my nie lubimy takich ścieżek i omijamy je szerokim łukiem. Dlatego tak ciężko jest nam towarzyszyć Jezusowi. Kryjemy się z naszą wiarą, ponieważ jej się wstydzimy, zamiast otwierać nasze serca i dawać się prowadzić, my wolimy nasze plany na życie, często nie modlimy się do Boga, tylko się z nim targujemy. Kto jednak nie będzie w stanie towarzyszyć Jezusowi, nie będzie mógł również głosić Ewangelii, nie mówiąc już o wypędzaniu złych duchów.

Czy czujesz się powołany przez Jezusa? Czy jesteś gotów Mu towarzyszyć, w niełatwej i wymagającej przygodzie? Bóg w Ciebie wierzy, pytanie czy Ty wierzysz w Boga i Jego prowadzenie?