Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A szło za Nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei. Także z Judei,
z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o Jego wielkich czynach.
Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby się na Niego nie tłoczyli.
Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć.
Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały: «Ty jesteś Syn Boży».
Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały.

Marka 3,7-12.

Jak myślicie, ile liczył sobie tłum, o którym dzisiaj czytamy: 100, 500, 1000, 5000 osób, a może jeszcze więcej? Dlaczego Jezus chciał mieć przygotowaną łódź w pogotowiu? Ja osobiście łączę to z faktem, że Jezus często chodził i przebywał w miejscach, gdzie mógł pobyć sam, albo miał towarzystwo kilku osób. Dziś czytamy, jak Jezus działał w obecności tłumu i m.in. uzdrawiał. A łódź być może służyła mu, aby udać się następnie w miejsce spokojne i odpocząć, a może kogoś chciał zabrać na tą łódź i razem z jedną lub kilkoma osobami porozmawiać „na osobności” z dala od tłumu? Tak Ja czytam ten fragment.

Wiemy, że spotykanie Jezusa w „tłumie” np. w kościele, na pielgrzymce czy rekolekcjach jest ważne i potrzebne. Natomiast przez symbol łodzi, Jezus pokazuje nam, że spotkanie z nim sam na sam, jest równie ważne, o ile nie ważniejsze. Wiemy dobrze, że gdy jesteśmy wśród innych, trochę jednak kontrolujemy nasze słowa i zachowanie, natomiast gdy jesteśmy sami, o wiele łatwiej jest nam być całkowicie naturalnym. Spotkanie z Jezusem sam na sam, jest czymś czego nie da się opisać słowami i Jezus dziś zachęca nas do tego, abyśmy nie ograniczali się „tylko” do spotkań z Nim w tłumie – które również są bardzo ważne, ale abyśmy znaleźli czas na spotkanie osobiste z Nim.

Znajdź dziś choć chwilkę i usiądź do osobistego spotkania z Panem. Powiedz Mu o swoich emocjach, planach, lękach, a następnie wsłuchaj się to, co On Ci odpowie.Amen.

P.s A jak Ty rozumiesz dzisiejszą Ewangelię i kwestię przygotowania łodzi dla Jezusa?