Wyciągnij rękę!

W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę.
A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.
On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: «Stań tu na środku».
A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić?» Lecz oni milczeli.
Wtedy spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę». Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa.
A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

Marka 3,1-6.

Bardzo lubię ten fragment Ewangelii. Czy zwróciliście uwagę, że człowiek, który miał uschłą rękę nie poprosił Jezusa o uzdrowienie? To sam Jezus powiedział do tego człowieka, aby ten wyciągnął rękę! Gdy zwróciłem na to uwagę po raz pierwszy mocno się zdziwiłem, ponieważ to ludzie w zdecydowanej większości prosili Jezusa o uzdrowienie. Jednak przed uzdrowieniem, Jezus powiedział do tego człowieka, aby stanął na środku. Wyobraźcie sobie tego człowieka, który na pewno z powodu swojego kalectwa nie był osobą zbyt pewną siebie, a swoje kalectwo pewnie starał się na co dzień ukrywać. Ja przynajmniej tak bym postępował. Nagle Jezus mówi, aby wyszedł przed wszystkich i … wyciągnął rękę! Czy on wiedział kim jest Jezus? Czy słyszał o Jego działalności? Czy wierzył w to, że On może go uzdrowić? Jeśli tak, to pewnie nie bał się całej tej sytuacji, ale jeśli nie wierzył w moc Jezusa, to musiał się czuć poniżony tym, że ktoś każe mu wyciągnąć rękę.

Dlatego tak lubię tą Ewangelię, ponieważ widzę, że my również chcemy wyciągnąć do Boga swoje ręce, ale jednak się boimy lub nie do końca wierzymy, że On może nas uzdrowić. Myślimy również, że aby coś otrzymać od Boga musimy często na to zasłużyć i coś oddać samemu Bogu, a gdy patrzymy na nasza przeszłość i/lub codzienność dochodzimy do wniosku, że nie mamy nic dla Niego. Jezus natomiast nie zwraca uwagę na naszą przeszłość, na nasze grzechy, tak jak nie zwracał uwagi na to, że był szabat, w którym nie wolno było pracować. Jezus pokazuje nam że zawsze jest dobry moment, aby wyciągnąć do Niego ręce i prosić o to, co jest dla nas naprawdę ważne!

Wyciągnij dziś swoje ręce do Chrystusa i poproś Go, aby uzdrowił Twoje serce, Twoje słabości, Twoje lęki, a On na pewno usłyszy Twoją modlitwę i uzdrowi Twoje słabości. Amen!