Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy.
Na to faryzeusze rzekli do Niego: «Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?»
On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze?
Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».
I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.
Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu».

Marka 2,23-28.

Jezus wypowiada dzisiaj bardzo ważne słowa, o których my dzisiaj często zapominamy *To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. *Jak często słyszymy, że np urzędy nie mogą postąpić w sposób przez nasz oczekiwany i dla wielu oczywisty, ponieważ „*takie jest prawo”? *Albo inne równie znane i często używane stwierdzenie, które słyszymy np w mediach *„to wina systemu”. *Jezus mówi nam dzisiaj, że to człowiek jest najważniejszy, a nie prawa, nakazy i zakazy.

Czy podpisał byś się pod zdaniem, które mówi, że człowiek gdyby prawdziwie kochał bliźniego i chciał dla niego jak najlepiej, wówczas prawo było by całkowicie zbędne lub potrzebne w bardzo wyjątkowych sytuacjach? Jezus każdego dnia, w Ewangeliach na każdy dzień naszego życia uczy nas, abyśmy się wzajemnie miłowali. Nie ważne, że kogoś nie lubisz, ktoś Cię zawiódł czy obgaduje Cię z innymi, Bóg mówi Ci błogosław mu!

We wczorajszej Ewangelii czytaliśmy świadectwo Jana, które pokazuje nam, że należy się dzielić wiarą i jest to nasz obowiązek jako chrześcijanina! Ktoś kto mówi, że jest „wierzący, ale niepraktykujący„, niestety zaniedbuje ten obowiązek. Tą misję dał Jezus swoim uczniom, aby szli i głosili Ewangelię, dzisiaj my jesteśmy apostołami i dzielmy się miłością, która jest w Ewangelii i niech żadne przepisy, nigdy nie będą ważniejsze niż miłość do bliźniego. Amen!