Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Niego i pytali: «Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?»
Jezus im odpowiedział: «Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo pana młodego mają u siebie.
Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć.
Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i robi się gorsze przedarcie.
Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki; i wino przepadnie, i bukłaki. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków».

Marka 2,18-22.

Często słyszymy, że kościół jest „zacofany”. A dzisiejsza Ewangelia dobitnie pokazuje, że z Jezusem przychodzi nowe! Często my sami powielamy schematy naszych rodziców czy bliskich, które tak naprawdę nie są najlepszym sposobem postępowania lub po prostu „bycia”. Tak samo w dzisiejszej Ewangelii zachowują się uczniowie Jana i faryzeusze, którzy byli przyzwyczajeni do innych zachowań, niż widzieli u Jezusa. Czym ta sytuacja różni się np. od ludzi, którzy dziś mówią „za komuny było lepiej„?

Nie jesteśmy w stanie przyjąć nauki Jezusa, jeżeli będziemy patrzyli na swoje stare nawyki, przyzwyczajenia czy poglądy. Razem z Jezusem otwiera się nam całkowicie inna rzeczywistość! Dla ludzi, którzy są „starzy” w swojej słabości moralnej, Jezus niesie nowe życie! Dla ludzi, którzy są „starzy” w swoim podejściu do siebie samego i bliźniego, Jezus niesie nowe życie! Dla ludzi, którzy są „starzy” w swoim podejściu do życia doczesnego i wiecznego, Jezus niesie nowe życie!

Nie bój się zmiany, która nastąpi z chwilą, gdy otworzysz swoje serca na Boga. On Cię poprowadzi i sprawi, że twoje życie się odmieni i poznasz co znaczy prawdziwa, szczera i bezinteresowna miłość! Amen