Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.
To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”.
Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi».
Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim.
Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”.
Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».

Jana 1,29-34.

W dzisiejszej Ewangelii czytamy świadectwo Jana, który mówi *Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. *Jan wskazuje Zbawiciela i mówi, aby teraz iść za Nim, ponieważ jego rola powoli dobiega końca.

Można by zapytać – kto jest „Twoim” Janem Chrzcicielem? Kto wskazał Ci Jezusa i pokazał Jego miłość? Jeśli chodzi o mnie, to taką osobą z pewnością jest moja Żona. Gdy się poznaliśmy, nie byłem osobą, która by uczęszczała na Msze Święte, modliła się, czy  przystępowała do sakramentu pokuty, a jednak uważałem się za … osobę wierzącą! To Agnieszka pokazała mi, jak można żyć z Jezusem i na Nim się opierać w mojej codzienności. A czy Ty masz taką osobę? Jeśli tak, to podziękuj jej za to, że pokazała Ci Zbawiciela, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Jeżeli takiej osoby nie masz, to z pewnością wiesz, kto taką osobą mógłby być. A skoro naprawdę chcesz wzrastać w wierze, podejdź do niej i powiedz jej, aby wskazała Ci Jezusa. Dla mojego brata, który był ateistą, buddystą i poszukiwał siebie jeszcze w kilku „miejscach”. razem z Żoną, byliśmy „Janem” i zachęcaliśmy go … 3 lata, aby poszedł na „kurs Alfa” i … ten czas odmienił diametralnie jego życie.

Każdy z nas jest uczniem Chrystusa, a naszą misją jest głoszenie Ewangelii i tak jak czytamy w dzisiejszym fragmencie, wskazywanie na Osobę Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy jednak, że to dopiero początek przechodzenia od wierzenia na słowo, do osobistego doświadczenia i przekonania opartego na tym doświadczeniu. Potem, już stricte od każdego z nas zależy, jak głęboka będzie nasza relacja z Bogiem. Amen.