/ Bóg

Jeśli chcesz ...

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić».
Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony».
Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony.
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił,
mówiąc mu: «Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

Marka 1,40-45.

W dzisiejszej Ewangelii czytamy o człowieku chorym na trąd, który pada na kolana przed Jezusem i prosi Go o uzdrowienie słowami *Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. *Trąd to odrażająca choroba skóry, w przypadku której Prawo nakazywało kwarantannę i oddzielenie chorego od reszty społeczności. Wielu nauczycieli religijnych przypisywało trąd grzechom człowieka, który został nim dotknięty, na przykład z powodu skąpstwa.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że człowiek ten, nie zażądał od Jezusa, aby go uzdrowił, tylko w postawie pełnej pokory i wiary w to, że On może to uczynić powiedział *jeśli chcesz. *A jak my zwracamy się z prośbami do Boga? Są to żądania, negocjacje np. będę chodził do kościoła, a Ty Boże zrób dla mnie … , czy może pokorne prośby? Ja kiedyś negocjowałem z Bogiem i raczej chciałem z Nim dobić targu, ponieważ uważałem że Bóg mi pomoże jak coś ode mnie otrzyma. Dziś z ręką na sercu mogę powiedzieć, że moje prośby kończę słowami *jeśli taka jest Twoja wola Panie, niech tak się stanie. *To bardzo mocno mi pomaga, ponieważ wiem, że jeżeli moja prośba się nie spełni, oznacza to, że Bóg ma dla mnie o wiele lepszy plan, a Ja chcę być otwarty na Jego wolę, a nie moje plany.

Zachęcam Cię dzisiaj, abyś przyjrzała się swoim prośbą, które kierujesz do Boga. Zwróć uwagę jakich słów używasz, co czujesz gdy je wypowiadasz, jak reagujesz gdy Twoje prośby są wysłuchiwane oraz co czujesz gdy mimo Twoich próśb nic (pozornie) się nie zmienia w danym temacie? Jezus każdego z nas chce oczyścić z naszego trądu i sprawić, że będziemy w pełni szczęśliwi. Amen.

Jeśli chcesz ...
Share this