/ Bóg

Duchy nieczyste

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał.
Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać:
«Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży».
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego».
Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne».
I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Marka 1,21b-28.

W dzisiejszej Ewangelii czytamy o tym, jak Jezus wyrzuca z człowieka ducha nieczystego. Jest wiele fragmentów, w których Jezus uzdrawia, wskrzesza czy uwalnia od złych duchów. Napisane jest *Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, **który ma władzę. ***Jezus miał władzę i tak naprawdę mógł czynić to co chciał. Jednak nigdy nie użył swojej władzy po to, aby pokazać swoją wyższość nad człowiekiem! Zawsze okazywał swoją moc i siłę przed duchami nieczystymi. Człowiekowi służył.

Czy my czasem nie czynimy dokładnie … odwrotnie? Często krzyczymy, grozimy, wytykamy błędy lub używamy siły fizycznej, aby pokazać nad kimś naszą wyższość. Lubimy mieć władzę, wydawać polecania i mieć wpływ na poczynania innych. Jakby tego było mało, złym duchom dajemy sobą kierować i nawet jesteśmy całkowicie nieświadomi tego stanu rzeczy. Złe duchy posadziły nas przed tv kosztem naszych bliskich, sprawiły, że poszliśmy w nieczystość, używki, przysłoniły nam Boga pieniędzmi, bogactwem, samochodami i innymi dobrami materialnymi i pokierowały nas w towarzystwo, które również do nich należy, abyśmy myśleli, że to co robimy, jest całkowicie normalne, ponieważ inni też tak robią.

Pomyśl dzisiaj proszę, gdzie Ty sam jesteś zniewolony przez złe duchy i poproś Boga, aby przymnożył Ci wiary w to, że z Nim możesz wszystko! Jezus służył ludziom, a swoją władzę wykorzystywał na walkę ze złym duchem. Idź więc razem z Nim, a złe duchy będą Cię opuszczały jeden po drugim. Amen

Duchy nieczyste
Share this