Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił:
«Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię».
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.
Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi».
I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci.
Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Marka 1,14-20.

Zastanawiałeś się kiedyś dlaczego Ty poszedłeś za Jezusem? Dlaczego wierzysz? Co daje Ci wiara? Te pytania z pewnością powinniśmy sobie zadać czytając dzisiejszą Ewangelię. Jezus powołując swoich uczniów mówi im, że będą *rybakami ludzi. *My też tak naprawdę głosząc Słowo Boże i pokazując innym naszą drogę za Chrystusem, jesteśmy takimi samymi rybakami jak Szymon, Andrzej, Jakub czy też Jan.

Niby nic się zmienia, gdy podejmujemy decyzję, że chcemy i podążamy za Jezusem, ale tak naprawdę zmienia się wszystko! Jezus chce wypełnić nasze życie nową treścią, chce abyśmy podjęli takie czyny, o których wcześniej nawet nam się nie śniło. Zastanów się dzisiaj proszę co Tobie daje wiara? Jak zmieniło się Twoje życie od momentu, w którym zaufałeś Bogu i za nim poszedłeś? Niech Twoja codzienność będzie najlepszą „siecią”, którą będziesz łowił ludzi dla samego Boga. Amen!