Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu.
Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”.
Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim.
Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego.
Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa,
on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
«Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela».
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.
Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą.
A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».

Łukasza 2,22-35.

To, że przyjście dziecka na świat powoduje radość nie do opisania, chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Już sam fakt, że dziecko rozwija się i rośnie w łonie matki, sprawia ogromną radość. My sami teraz tego doświadczamy i nie ma dnia, w którym zdjęcie dzieciaczka, które jest powieszone w kuchni na lodówce, nie wywołało by na naszych twarzach uśmiechu. A czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić co mogli czuć Maryja i Józef, którzy zostali ziemskimi rodzicami samego Jezusa?

Tak sobie myślę, że Maryja i Józef mieli wiele powodów, aby wywyższać się na tle innych, mogli oczekiwać, że skoro są rodzicami Jezusa, to inni powinni im usługiwać, ale mogli również, tak po prostu po ludzku, spocząć na laurach i mówić, że skoro Jezus jest z nimi, to wszystko będzie miłe, łatwe i przyjemne. Czy zgadzacie się z tym?

Jednak Maryi i Józefowi towarzyszyła w tej całej sytuacji ogromna pokora. Dlatego też, tak jak czytamy w dzisiejszej Ewangelii *– Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu, *co świadczy o tym, że Jezus był traktowany tak, jak każdy pierworodne dziecko płci męskiej. To właśnie dzięki takiej ich postawie, Bóg mógł tak swobodnie działać w ich życiu. Ekscytacja, zamiast pełnego pokory uwielbienia Boga, sprawia, że Bóg musi wycofać się choć trochę z naszego życia, by nie zżarła nas pycha.

Postawa Maryi i Józefa, zmusza nas dziś do zastanowienia się nad tym, czy aby my sami nie unosimy się pychą i może czasem np. nie uważamy się za „lepszych” tylko z tego powodu, że wierzymy, należymy do wspólnoty lub udzielamy się w jakiejś fundacji? Niech postawa rodziców Jezusa, będzie dla nas wzorem postawy pełnej pokory, szacunku i oddania dla samego Boga. Amen.