Wiara Józefa

Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić».
On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu;
tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: „Z Egiptu wezwałem Syna mego”.
Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców.
Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza:
„Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma”.

Mateusza 2,13-18.

W dzisiejszej Ewangelii czytamy po raz kolejny o Józefie, którego postawa świadczy o bezgranicznym zaufaniu Bogu. Wcześniej anioł powiedział Józefowi o dziecku, które się narodzi z Dziewicy Marii, że „wybawi swój lud z ich grzechów”. „Oto dziewica pocznie i urodzi Syna, i nazwą Go imieniem Emmanuel”, to znaczy „Bóg z nami„. Tym razem, gdy anioł przychodzi do Józefa i mówi, aby zabrał on Dziecię oraz Jego Matkę do Egiptu, Józef znów nie dyskutuje z aniołem, tylko robi jak mu nakazał.

Józef pokazuje nam, że nasze zaufanie Bogu i oddanie się Jego woli, powinno być bezgraniczne. Tylko tutaj należy sobie zadać pytanie – jak często nam się zdarza w modlitwie prosić Boga o coś, aby następnie dodać prośbę, o zachowanie pewnej części, która nam odpowiada bez zmian?** Wybieramy sobie z wiary, to co nam pasuje, a całą resztę, często trudną i bezkompromisową, staramy się „zamieć pod dywan”.**

Pomyśl dziś proszę nad tym, jak wygląda Twoja wiara? Czy jest ona podobna do tej, jaką pokazał Józef, czy raczej jest ona wybiórcza i wybierasz sobie z niej to co Ci odpowiada na dany czas? Pismo Święte zawiera całe mnóstwo wskazówek i postaw, które często nam nie pasują, a wręcz nas oburzają, ale to one sprawiają, że możemy być naprawdę blisko Boga. Amen!