W owym czasie Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy,
oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Łukasza 1,46-56.

W dzisiejszej Ewangelii czytamy, że Jezus *Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. *Czy to oznacza, że według Boga bogactwo jest czymś złym? Oczywiście, że nie! W tym fragmencie, Jezus mówi do tych, którzy z racji posiadania bogactwa materialnego, czują się lepsi od innych. Zapominają oni, że w niebie pieniądze nie będą miały absolutnie żadnego znaczenia!

Ostatnio z Żoną oglądaliśmy film, w którym były pokazane relacje chłopca i dziewczynki, którzy byli sąsiadami, ale pochodzili z dwóch całkowicie różnych rodzin. Chłopakowi niczego nie brakowało, natomiast dziewczynka żyła z rodzicami bardzo skromnie. Było to spowodowane tym, że brat jej taty, był bardzo poważnie chory i opieka nad nim była bardzo kosztowna. Rodzice chłopaka, oczywiście nic o tym nie wiedzieli i uważali się za lepszych od sąsiadów, których nie stać nawet na uporządkowanie swojego ogródka. Nie wiedzieli również tego, że pomimo trudnej sytuacji finansowej, rodzina ta była ze sobą bardzo zżyta i bardzo mocno wspierała się wzajemnie, czego nie mogli powiedzieć o swojej rodzinie.

Oczywiście pieniądze otwierają bardzo dużo możliwości, natomiast bardzo często, są również powodem nieporozumień i braku więzi między osobami. Jezus właśnie do nich się dzisiaj zwraca, pokazując, że nie bogactwa świata doczesnego są najważniejsze, ale miłość, którą dajemy innym.** Miłość szuka miłości, nie pieniędzy, dlatego Bóg „odprawia z niczym” bogatych, którzy nie mają Miłości.** Amen.