/ Bóg

Bóg Ojciec wszechmogący

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret,
do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.
Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.
Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.
Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.
A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną.
Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa». Wtedy odszedł od Niej anioł.

Łukasza 1,26-38.

Czy często zdarza Ci się mówić: *to jest nie możliwe, nie dam sobie rady, to mnie przerasta *lub *nigdy tego nie zrobię/nie osiągnę? *Gdy liczymy tylko na siebie, swoje umiejętności i znajomości, często na początku wydaje nam się, że możemy wszystko. Skoro tak, to dlaczego tak wiele osób, nawet tych niewierzących, gdy upada zrzuca winę na Boga lub dopiero wtedy zwraca się do Niego o pomoc?

Jak czytamy w dzisiejszej Ewangelii „Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Pytanie tylko, czy my sami wierzymy nie tyle w Jego istnienie i obecność w naszym życiu, ale właśnie w to, że On może wszystko**? Pismo Święte jest pełne wydarzeń, które tak po ludzku nie miały prawa się wydarzyć! Dziś czytamy o cudzie Elżbiety, która uchodziła za niepłodną oraz Marii, na którą zstąpił Duch Święty. Innymi przykładami są liczne uzdrowienia, wskrzeszenia i oczywiście zmartwychwstanie Jezusa.

Czy nasza wiara, w obliczu tych wszystkich cudów nie powinna być o wiele mocniejsza, stabilniejsza i trwalsza? Zastanów się proszę dzisiaj w kontekście tego co napisałem powyżej,** jaka jest Twoja wiara i czy naprawdę wierzysz w to, że Bóg może wszystko i dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych?** Prośmy zatem Pana o to wszystko czego potrzebujemy, ponieważ napisane jest: *„Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości.” (J 10,10) *Amen.

Bóg Ojciec wszechmogący
Share this