/ czyny

Słowa i czyny

Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów
i posłał ich do Pana z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?»
Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: «Jan Chrzciciel przysyła do Ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?»
W tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów; oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem.
Odpowiedział im więc: «Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię.
A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi».

Łukasza 7,18b-23.

W dzisiejszej Ewangelii czytamy o uczniach, których posyła Jan, aby zadali Jezusowi pytanie, czy to On jest tym, którego oczekiwali? Zauważmy co robi Jezus. Mógł przecież powiedzieć im po prostu *tak to Ja nim jestem, *zamiast tego pokazuje posłanym uczniom co uczynił, aby zamiast słów, potwierdzeniem były Jego czyny. Po tym właśnie poznajemy Boga – po Jego czynach, którymi realnie i namacalnie się nami opiekuje.

Kiedy my sami jesteśmy do kogoś bardziej przekonani – gdy usłyszymy, że ktoś, gdzieś coś zrobił, czy wtedy gdy zobaczymy to na własne oczy? Jak łatwo przychodzi nam mówić wiele pięknych zdań, za którymi nie stają zupełnie żadne działania? Jezus nie tylko przemawiał i nauczał, ale realnie uzdrawiał przywracając wzrok, słuch, jak również możliwość poruszania się. Dużo piękniejszy byłby świat, gdybyśmy wszyscy potwierdzali swoje dobre słowa równie dobrymi czynami.

Zastanów się dziś proszę, czy swoimi słowami nie zobowiązałeś się do czegoś, co potem zaniechałeś. Być może, możesz to w dniu dzisiejszy zrealizować i realnie komuś pomóc? Niech za Twoimi słowami, idą realne działania, które będą zmieniały ten świat na lepszy. Amen.

Słowa i czyny
Share this