Jesteś uczniem

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.
A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza.
Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.
Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».
Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.
«Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela.
Idźcie i głoście: „Bliskie już jest królestwo niebieskie”.
Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!

Mateusza 9,35-38.10,1.6-8.

Dzisiejszy fragment Ewangelii ukazuje nam moment, w którym Jezus kończy samodzielną służbę, w której nauczał, uzdrawiał, odwiedzał wszystkie miasta i wsie oraz głosił Królestwo Niebieskie. Mówiąc o „wielkim żniwie” daje nam do zrozumienia, że wielu ludzi uwierzy w Jego naukę i pójdzie za Nim. Teraz czas na Jego uczniów, których nauczał, aby również tymi samymi metodami głosili Królestwo Niebieskie.

Nie mamy w sobie takiej siły, aby wskrzeszać zmarłych, ale na pewno mamy w sobie tyle miłości, aby mieć realny wpływ na szerzenie Królestwa Niebieskiego, co najmniej w naszym najbliższym otoczeniu. Może nam się wydawać, że nasza wiara jest niewystarczająca, możemy mówić sobie, że jesteśmy słabi i grzeszni, ale tym sposobem szukamy tylko wymówki! Kto z nas może powiedzieć, że jego wiara już jest perfekcyjna, a Pismo Święte zna na pamięć? Któż z nas może powiedzieć, że jest bez grzechu? Że nie potrzebuje Boga, aby kochać? Nie ma takich osób, a więc nie szukajmy wymówki, że w czymś nie domagamy lub jesteśmy niegodni, ponieważ dobrze wiemy, że nawet apostołowie, których wybrał sam Jezus byli, mówiąc delikatnie … słabi i grzeszni.Skoro nazywamy się uczniami Jezusa. to wykorzystujmy Jego naukę w praktyce i dzieląc się nią budujmy Królestwo Niebieskie.

Zastanów się dzisiaj – jakim jestem uczniem Chrystusa? Czy to czego On mnie uczy zostawiam dla siebie, czy dzielę się Jego nauką z innymi, tym samym szerząc Królestwo Niebieskie? Nie bój się naśladować Jezusa i nie mów, że nie jesteś godzien, ponieważ zastałeś osobiście przez Niego powołany! Amen.