A Ty na czym budujesz?

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale.
Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.
Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku.
Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».

Mateusza 7,21.24-27.

Bardzo, ale to bardzo lubię ten fragment, ponieważ czytając go z uwagą, nie możemy uniknąć pytania: czy moje życie i moja wiara, są budowane na skale, a ich fundamentem jest Słowo Boże? Czy może wybieram sobie z nauki Chrystusa to, co mi odpowiada, a resztę robię po swojemu, budując w ten sposób na mało stabilnym gruncie, jakim jest piasek?

Wiara nie polega na tym, aby mówić „Panie, Panie”, tylko jej fundamentem jest** pójście za Jezusem i głoszenie Jego Słowa**. Jak wielu znamy wierzących, którzy nie rozwijają swojej wiary i skupiają się tylko na niedzieli i świętach, aby zrobić to co tradycja każe. Oczywiście, to również jest bardzo ważne, ale co z naszą postawą każdego dnia? Co z miłością, którą powinniśmy się dzielić z innymi? Co z głoszeniem Słowa Bożego i naszą postawą, pokorą, wyrozumiałością i modlitwą za innych? Co z pogłębianiem naszej wiary codzienną modlitwą, rekolekcjami lub spotkaniami uwielbienia, które odbywają się w każdej wspólnocie?

Budujmy nasze życie na skale i nieustannie pogłębiajmy naszą wiarę, abyśmy byli coraz bliżej Chrystusa i aby nasza postawa każdego dnia, była najlepszym dowodem naszej wiary.** Zastanów się dzisiaj jak możesz pogłębiać swoją wiarę i co możesz zrobić, aby jeszcze pełniej, realizować wolę naszego Ojca względem Ciebie i innych ludzi**. Amen.