Nasza czujność

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki,
i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony.
Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.
A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu.
Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».

Mateusza 24,37-44.

Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas do czuwania, co jak sama nazwa wskazuje, oznacza bycie czujnym w wypatrywaniu danej chwili, która ma nadejść. Ale czy czuwać i oczekiwać Syna Człowieczego można tylko w ten sposób? Oczywiście, że nie!

Gdy siadamy do czytania Pisma Świętego, a następnie rozważamy je, również czuwamy. Gdy modlimy się i prosimy Boga o to, abyśmy podążali Jego drogą również czuwamy. Gdy rozmyślamy na temat celów Bożych, a następnie je sobie wytyczamy i zaczynamy je realizować również czuwamy i oczekujemy Syna Człowieczego. Gdy w naszej codzienności koncentrujemy się na tym co naprawdę ważne, również nasza postawa jest czujna.

Niech nasze sprawy codzienne, opinie innych, dobra doczesne oraz świat, który ciągle przyśpiesza i daje nam poczucie, że nie nadążamy za nim, nie zabiorą nam czujności oraz nie odwrócą wzroku od tego co najważniejsze. Każdego dnia Jezus do nas krzyczy, a zarazem czeka na nas cierpliwie, aż się do Niego zwrócimy.

W liście do Hebrajczyków czytamy „*tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują. ” (9, 28). *Niech dzisiejszego dnia towarzyszy Ci to zdanie, a Twoja postawa każdego dnia, będzie czujna i gotowa na przyjście Syna Człowieczego. Amen.