Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym».
Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet,
mówiąc: «Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie».
Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król Żydowski».
Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas».
Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz?
My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił».
I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa».
Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju».

Łukasza 23,35-43.

Nie wiem jak dla Ciebie, ale dla mnie strasznie poruszające są ostatnie dwa wersy, w których czytamy o nawróceniu się jednego ze złoczyńców i zapewnienie Jezusa „*Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”. *Oczywiście cały fragment jest niezwykle poruszający, natomiast Ja chciałbym się skupić właśnie na dwóch ostatnich wersach.

Co Byś poczuł słysząc od Jezusa, że jeszcze dziś będziesz z Nim w niebie? Jakie emocje by Ci towarzyszyły? Niesamowite jest, gdy choć jedna osoba, nawraca się na naszych oczach. Jezus mówi nam, że usprawiedliwiani są ludzie pokorni, wyznający przed Bogiem swoją winę, a odrzuceni są ludzie pyszni, którzy tak naprawdę,** sprawiedliwi są tylko w swoich oczach.**

Nie ważne jak mocno nagrzeszyłeś w swoim dotychczasowym życiu, ważne abyś **szczerze otworzył swoje serce dla Boga i otworzył się na Jego miłość.**Ludzie często myślą, że dla nich nie ma już ratunku, ponieważ tak bardo się pogubili w swoim życiu i oddalili od Pana. Jezus mówi dziś, że jest dokładnie odwrotnie – On tylko czeka, aż szczerze wyznasz swoją winę i prawdziwie zechcesz za Nim podążyć.

Czy naprawdę chcesz bliskości z Bogiem, czy tylko szukasz wymówki, aby móc powiedzieć, że się nie nadajesz?** Bóg czeka na Ciebie każdego dnia, pamiętaj o tym. Amen.**