Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej.
Mówił do nich: «Napisane jest: „Mój dom będzie domem modlitwy”, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców».
I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie.
Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.

Łukasza 19,45-48.

Czytając dzisiejszą Ewangelię możemy czuć na początku lekkie oburzenie – jak to, Jezus wyrzuca ludzi ze świątyni? Natomiast po chwili orientujemy się, że przecież świątynia jest własnością Boga. Jak Ty byś się zachował wynajmując komuś mieszkanie i przychodząc do niego np. po tygodniu orientujesz się, że jest ono wykorzystywane przez najemców, niezgodnie z przeznaczeniem? Zapewne natychmiast byś im kazał się wnieść.

Oficjalnie, w świątyni zajmowano się sprawami Bożymi, natomiast już nieoficjalnie, były one wykorzystywane dla celów politycznych. Reakcja Jezusa jest również rachunkiem sumienia dla tych, którzy godzą się na takie niedopuszczalne praktyki.

Czy Twoja postawa prawości, miłości i służenia innym, również może być takim rachunkiem sumienia dla tych, którzy niekoniecznie żyją zgodnie z nauką Jezusa? Pamiętaj o tym, że to właśnie Twoja postawa jest największym świadectwem bliskości z Bogiem. Nie to, ile razy się modlisz w ciągu dnia, czy uczęszczasz na Msze Święte w tygodniu (chociaż to też oczywiście jest ważne), tylko Twoja postawa w codziennym życiu, świadczy o tym jak blisko jesteś z Bogiem. Amen.