/ Ewangelia

Czy Jezus płacze nade mną?

Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim
i rzekł: «O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami.
Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd.
Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia».

Łukasza 19,41-44.

Jezus w dzisiejszej Ewangelii płacze z powodu tych wszystkich ludzi, którzy odrzucili miłość Boga. On zna przyszłość, a Jego płacz nie jest spowodowany wizją swojej przyszłości, tylko tym, co stanie się z Jerozolimą. Upadek Jerozolimy, jest symbolem tych wszystkich, którzy nie chcieli i nadal nie chcą przyjąć Ewangelii i nauki Jezusa.

Nie pozwólmy na to, aby nasze życie, każdego dnia, dzień po dniu, upadało i straciło sens. Zaprośmy do naszego życia Boga, abyśmy odnaleźli prawdziwe szczęście, odkryli swoje powołanie i na koniec naszej drogi, weszli do Królestwa Niebieskiego.

Zadaj sobie dziś pytanie:** „czy Jezus patrząc na mnie i moje życie, bardziej się raduje czy może bliżej Mu do tego, aby zapłakał nade mną, tak jak nad Jerozolimą?” Amen.**

Czy Jezus płacze nade mną?
Share this