Plony twojego życia

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego:
jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich.
Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali,
lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich;
tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.
W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie.
Przypomnijcie sobie żonę Lota.
Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je.
Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona».
Pytali Go: «Gdzie, Panie?»
On im odpowiedział: «Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy».

Łukasza 17,26-37.

Dzisiejsza Ewangelia to kolejna wskazówka dla nas, która mówi nam, jak dostać się do Królestwa Niebieskiego. Jezus mówi „Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je.”. Otrzymaliśmy życie ziemskie po to, aby spalać się dla innych, a nie po to, aby gromadzić skarby na ziemi i żyć tak, aby nam było najlepiej i najwygodniej. Nie patrzmy również w przeszłość i nie obracajmy się za siebie, tak jak żona Lota, która właśnie z tego powodu zamieniła się w słup soli.

Jak wiele znamy ludzi (a może sami należymy do nich?), którzy cały czas żyją przeszłością? Mówią: *„kiedyś to było życie *… ” , lub „w poprzedniej pracy miałem lepiej, ponieważ ...”, albo też młodsi od osób starszych słyszą „za moich czasów …„. Przestań żyć przeszłością! Otaczający nas świat nieustannie się zmienia i ewaluuje. Dziś jest inaczej niż 10, 20 czy 40 lat temu, a świat w którym teraz żyjemy również za kilkadziesiąt lat będzie nie do poznania! Pewne rzeczy zmieniają się na lepsze, a inne na gorsze – ale to jest opinia każdego z nas, w oparciu o naszą sytuację i doświadczenie.

Podobnie ludzie, którzy patrzą na siebie i na swoje potrzeby, a drugim człowiekiem pogardzają lub w ogóle się z nim nie liczą. Takie osoby nie wejdą do Królestwa Niebieskiego. Już wiele razy to pisałem, ale zrobię to kolejny raz: pomóż komuś bezinteresownie, człowiekowi, który nie może Ci się w żaden sposób zrewanżować i zobacz jakie emocje się w tobie wyzwolą!

Biblia mówi nam „*albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie” *(Ga 6,7). Pomyśl dzisiaj czy to co dziś siejesz, chciałbyś zebrać jako plon swojego życia? Pamiętaj również o tym, że Bóg każdego dnia na Ciebie czeka i nie ważne jest dla Niego to, jak bardzo grzeszyłeś w swoim dotychczasowym życiu. Ważne jest natomiast to, że prawdziwie i szczerze otworzyłeś swoje serce na działanie Ducha Świętego i chcesz za Nim iść. Amen.