Wywyższanie i poniżenie

****Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili.
Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich:
«Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego.
Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: „Ustąp temu miejsca!”; i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce.
Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej!”; i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników.
Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony».

Łukasza 14,1.7-11

Czy zdarza Ci się czasem, spotkać osobę, która zna się na wszystkim i doradza Ci w każdej Twojej sprawie? Osobę, która nie pozwala innym dojść do głosu, a sama zachowuje się jakby była pępkiem świata? Właśnie takie osoby przyszły mi na myśl, czytając dzisiejszy fragment Ewangelii. Gdy już ktoś się odważy zwrócić takiej osobie uwagę, nagle u osoby tej, pojawiają się wielkie emocje i nerwowe gesty lub słowa, lub też (tak jak pisze dzisiejsza Ewangelia), osoba ta robi się czerwona ze wstydu i chce gdzieś uciec i się schować.

Zwróćmy natomiast uwagę na postawę Jezusa. Zdawał On sobie sprawę z tego, że część faryzeuszów przyszła, aby sprawdzić, czy będzie on wykonywał pracę w szabat i np. uzdrawiał innych. Jednak Jezus spokojnie nauczał przez przypowieści, również tych, którzy mieli niekoniecznie dobre intencje. A jak My zachowujemy się w podobnych sytuacjach?

Czy mamy tendencje do wywyższania się na tle innych? Czy nasze opinie na dany temat są takie same, gdy wypowiadamy je w obecności rodziny, najbliższych, szefa lub współpracowników? Jezus pokazuje nam dzisiaj, że ten *kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony *i nie warto udawać kogoś kim się nie jest. Należy również pamiętać, że zawsze spotkamy kogoś mądrzejszego od nas, jak również kogoś, kto wie mniej niż my, na dany temat. Podchodźmy do siebie z miłością, szacunkiem oraz zdrowym dystansem do siebie i innych.

Zastanów się dzisiaj nad tym, jak traktujesz innych i jak kreujesz się w domu, pracy lub na wypadzie weekendowym? To bardzo ważne, aby zdawać sobie sprawę zarówno ze swoich mocnych stron, ale i tematów, w których na ten moment wiedzy, umiejętności lub doświadczenia nam brakuje. Amen.

Wywyższanie i poniżenie
Share this