Jezus mówił: «Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać?
Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach».
I mówił dalej: «Z czym mam porównać królestwo Boże?
Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło».

Łukasza 13,18-21

W dzisiejszym Słowie Bożym, otrzymujemy piękne porównanie królestwa Bożego do ziarnka gorczycy oraz zaczynu. Na początku zastanówmy się, czym jest królestwo Boże? Oczywiście gdy słyszymy słowo „królestwo” to wyobrażamy sobie bogactwo, przepych, ogromne budowle oraz kogoś, kto rządzi tym wszystkim czyli króla. Nie inaczej jest w Ewangelii, ponieważ tym królestwem jesteśmy my – ludzie, którzy mamy w sobie ogrom bogactwa, którym są nasze zmysły, talenty, umiejętności takie jak: myślenie, poruszanie się, rozmawianie i wiele, wiele innych.

Na początku jesteśmy jak ziarenko gorczycy, praktycznie niewidoczne, a z czasem stajemy się dojrzałym organizmem, który wyrasta jak wielkie drzewo i jest w stanie zapewnić innym schronienie. Może być ono w postaci budynków, które jesteśmy w stanie budować, opieki i miłości jaką obdarzamy drugiego człowieka, czy też stajemy się schronieniem dosłownie, dla drugiego człowieka, gdy kobieta jest w stanie błogosławionym.

Dlaczego królestwo Boże tzn. my ludzie jesteśmy jak zaczyn? Ponieważ tak jak zakwas jest efektem psucia się chleba, tak i my popełniamy błędy i grzeszymy psując nasze relacje lub marnujemy to, co mamy najcenniejszego, czyli nasze życie. Jednak podobnie jak z zakwasu powstaje coś dobrego i w przypadku zakwasu chlebowego coś pysznego, tak i w naszym życiu, po zaproszeniu do niego Pana Boga, z naszych grzechów powstaje coś fantastycznego! Ile znamy historii nawrócenia się ludzi, którzy grzeszyli na potęgę, a gdy zaprosili do swego życia Jezusa i za Nim poszli, powstała przeogromna ilość dobra.

Gdy otworzymy nasze serca na działanie Ducha Świętego, zaczną się dziać w naszym życiu cuda, a nasze grzechy i zło, zaczniemy zmieniać w dobro, dzięki czemu, na ziemi będzie szerzyło się królestwo Boże. Zostań na dzisiejszy dzień z pytaniem: co Ja robię, aby na ziemi szerzyło się królestwo Boże i jak wykorzystuje moje nieograniczone możliwości, które zasiał we mnie sam Bóg?

Pięknego dnia i całego tygodnia!