/ Bóg

Nawróćcie się!

W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.
Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli?
Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.
Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy?
Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».
I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł.
Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?”
Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem;
może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć”».

Łukasza 13,1-9

Jak często słyszysz lub sam używasz takich słów jak „w końcu się doczekał”, „sam się o to prosił”, „doigrał się” lub „należało mu się”, gdy komuś stała się krzywda? Identyczną postawę widzimy w dzisiejszej Ewangelii i Jezus do każdego z nas Mówi nawróćcie się! W czasach Jezusa uważano, że wszelkie choroby, takie jak np. trąd są oznaką nieczystości, która pochodzi od grzechu! Dziś według mnie wiele w tej kwestii się nie zmieniło, ponieważ dziś jest wielu ludzi, którzy są przez nas wykluczani ze społeczeństwa tylko dlatego, że są biedni, uzależnieni czy chorzy. A czy znamy ich historię, aby móc kogoś oceniać? Czy w ogóle mamy prawo kogokolwiek oceniać?

Jak łatwo przychodzi nam mówienie o innych, a jak trudno nam przyjrzeć się samemu sobie?! Jezus mówi nam dzisiaj, że jesteśmy takimi samymi grzesznikami jak inni, a różnica polega na tym, że widząc krzywdę innych, otrzymujemy kolejną szansę na nawrócenie się i zmianę swojego życia. Jeżeli widzisz w telewizji wypadek spowodowany przez pijanego kierowcę, a sam wcześniej popełniałeś ten błąd i wsiadałeś za kierownicę „tylko” po jednym piwku, to Jezus kolejny raz woła do Ciebie *nawróć się! *Ocenić innego kierowce jest bardzo łatwo, ale stanąć przed samym sobą w prawdzie to wielka sztuka!

Pan Bóg każdego dnia ostrzega nas przed piekłem i daje nam kolejną szansę do nawrócenia, pytanie czy korzystasz z niej? Zastanów się dziś proszę nad tym i podejmij jedyną właściwą decyzję,a gdy  będziesz pielęgnował swoją relację z Bogiem, tak jak ogrodnik z dzisiejszej przypowieści, to wydasz piękny owoc. Wiesz co będzie tym owocem? Życie wieczne! Amen!

Nawróćcie się!
Share this