Bogactwo i oczekiwanie

****Jezus powiedział do swoich uczniów: «To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu.
Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.
Wtedy Piotr zapytał: „Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?”
Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas rozdawał jej żywność?
Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności.
Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem.
Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: „Mój pan ociąga się z powrotem”, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się,
to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce.
Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę.
Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą».

Łk. 12,39-48

Kto z nas mógłbym z ręką na sercu powiedzieć, że jest gotowy na przyjście Pana? Kto z nas z czystym sumieniem może powiedzieć, że w pełni wykorzystuje talenty, które otrzymał od Boga? Ja niestety nie mógłbym tak o sobie powiedzieć. W dzisiejszej Ewangelii, w pierwszej części Jezus zwraca naszą uwagę na czujność i oczekiwanie na przyjście Syna Człowieczego. W drugiej natomiast, jest mowa o tym, że ten który posiada wiele, ma znacznie większą odpowiedzialność na sobie.

Znów jest tutaj nawiązanie do naszego bogactwa nie tylko materialnego, ale i wewnętrznego. Człowiek bogaty, może popaść w samozadowolenie i zupełnie zapomnieć o innych lub też wywyższać się na ich tle. Kto nie spotkał się z sytuacją, w której drugi człowiek chwalił się swoim majątkiem lub np. swoimi umiejętnościami muzycznymi robiąc karierę w branży, a jednocześnie był zupełnie skupiony tylko na sobie. Bogactwo nie jest złe, na co kolejny raz zwraca uwagę Pismo Święte. Problem pojawia się wtedy, gdy nie potrafimy się nim dzielić i zostawiamy co całe bogactwo i talenty dla siebie.

Bądźmy czujni, ponieważ Bóg przychodzi do nas każdego dnia, tylko czy my Go oczekujemy i wypatrujemy? Może dziś jest ten dzień, w którym szczególnie chciałbyś podzielić się swoim bogactwem np. materialnym i wspomóc jakąś fundację lub swoim talentem i wesprzeć bliźniego poświęcając mu swój czas i umiejętności? Rozejrzyj się wokół siebie, aby dostrzec innych i ich potrzeby. Amen.