/ Bóg

Za(Nim)

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać:
«W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.
W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem”.
Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę,
to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie”».
I Pan dodał: «Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi.
A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?
Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»

Łk. 18,1-8

Dzisiejszy fragment Ewangelii zadaje nam bardzo ważne pytanie. Często pytamy „wierzysz w Boga?”. Ja dziś w oparciu o Ewangelię zadam inne pytanie: „Czy wierzysz w to, że Bóg jest wszechmogący i może wszystko?”. Modląc się do Boga, uznajemy że On jest, ale czy w naszych modlitwach jest wiara w to, że On nas widzi i pomoże nam niezwłocznie?

Jezus modląc się do swego Ojca w pełni wierzył, że w każdej sytuacji otrzyma pomoc. Świetnym na to przykładem jest fragment wskrzeszenia Łazarza.

Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał». To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!»I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą.

J. 11,41-44

Zauważmy, że Jezus dziękuje Ojcu zanim Łazarz zostaje wskrzeszony! Najpierw czytamy *Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał, *a dopiero potem Jezus woła ***Łazarzu, wyjdź na zewnątrz! ***Dopiero wczoraj na spotkaniu biblijnym zwrócono mi na to uwagę. Taka była wiara Jezusa w moc swego Ojca, że zanim jeszcze cokolwiek się stało, Jezus już dziękował swemu Ojcu!

Spróbujmy w naszych prośbach kierowanych do Pana, zwracać się do Niego właśnie z taką wiarą. Amen.

Za(Nim)
Share this