Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś».
Lecz On rzekł: «Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je».

Łk. 11,27-28

W dzisiejszej Ewangelii czytamy jak jedna z kobiet, która znajdowała się w tłumie, do którego mówił Jezus, wykrzyknęła, że Maryja matka Jezusa jest błogosławiona. A co robi Jezus na te słowa? Mówiąc „błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”, czyli … zrównuje osoby, które słuchają Słowa Bożego do Maryi! Czy zdajemy sobie sprawę z tego jak wielkie błogosławieństwo mamy od Boga mogąc słuchać jego słowa i zachowywać je? Dzięki temu, możemy być na prawdę blisko Jezusa, starać się upodabniać do niego, co z kolei daje nam wielki spokój wewnętrzny i poczucie, że Pan jest naprawdę blisko.

Podziękuj Bogu w dniu dzisiejszym za to, że możesz czytać jego słowo i zachowywać je. Podziękuj za to, że jesteś błogosławiony przez Niego tak samo jak sama Maryja! Amen.