/ Bóg

Prawdziwa Miłość

Oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»
Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?»
On rzekł: «Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego».
Jezus rzekł do niego: «Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył».
Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest moim bliźnim?»
Jezus nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli.
Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął.
Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął.
Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko:
podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go.
Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał”.
Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?»
On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie». Jezus mu rzekł: «Idź, i ty czyń podobnie».

** Łk. 10,25-37**

Czy Bóg jest w Twoim życiu na pierwszym miejscu i prawdziwie Go miłujesz? Czy miłujesz również swoich bliźnich, nawet tych, którzy mówiąc wprost „zaszli Ci za skórę”? Czy miłujesz siebie samego? Te trzy pytania stawia nam dzisiejsza Ewangelia. Trzy bardzo ważne pytania, które są ze sobą ściśle powiązane.

Zastanówmy się, czy nie szanując samego siebie i nie traktując siebie z szacunkiem i troską możemy miłować bliźniego? Czy możliwa jest miłość do Boga podczas gdy nie miłujemy bliźniego? Odpowiedź brzmi absolutnie NIE! Jak chcemy dzielić się z innymi miłością skoro nie potrafimy pokochać samych siebie? Nikt nie jest w stanie dać więcej niż sam ma, i tak też jest w tym przypadku. „Miłuj bliźniego swego jak siebie samego” oznacza: „uczyń i ofiaruj najpierw sobie to, co chcesz uczynić i ofiarować bliźnim, bądź dobry dla siebie, pokochaj siebie”.

Nie możemy również szczerze kochać Boga, a o bliźnim zapominać. Tak samo jest w drugą stronę, jeżeli nie kochamy Boga, Źródła Miłości, to miłość bliźniego jest iluzją. Miłując siebie jesteśmy w stanie rozdawać tą miłość innym, a czyniąc to miłujemy Boga i Jego przykazania.

Zastanów się dzisiaj czy jest osobą, z którą ostatnio się nie dogadałeś i wasze relację są mocno ograniczone, a może pokłóciłaś się z Mężem lub z Córką? Spróbuj dziś podejść do tej osoby z prawdziwą miłością, z taką z jaką podchodzisz do Boga i do siebie. Niech nieporozumienia lub rozczarowania nie wygrają z miłością jaką otrzymaliśmy od naszego Pana i Zbawiciela.

Spróbujmy również przyjrzeć się samym sobie i temu jak siebie traktujemy. Czy jest w tym wszystkim miłość i szacunek do siebie samego?

Prawdziwa Miłość
Share this